ČSSD Litoměřicka

OVV Litoměřice

Čarodějnice 2017 v Brozanech nad Ohří

| Filed under Litoměřicko

Dne 30.4.2017 jsme jako již tři předešlé roky organizovali tzv. Čarodějnice na místním hřišti ,,MALINA“.  Letošní  přípravy začínaly již 3 týdny před konáním akce a účastnilo se jich ne-malé množství členů, ale i našich příznivců. Odměna za čas věnovaný přípravám přišla v podobě hezkého počasí, bez kterého by to prostě nešlo a v neposlední řadě ÚČAST místních obyvatel, kterých bylo dle našich odhadů cca 200. Víme přesný počet malých účastníků, dle kartiček (70ks), na které měly děti za úkol získat 5 razítek (5 disciplín). Odměnou jim byl špekáček a limonáda – tento rok to bylo tzv. něco za něco. Děti se jaly úkolů statečně v doprovodu svých rodičů a již po pár minutách bylo vidět na vedlejším ohýnku špekáčky v konzumní barvě. V 18:00 hodin byla zapálena hranice s čarodějnicí a za doprovodu místního sboru a písničky z filmu o SAXANĚ byla postupně upálena. Spokojenost byla jak ze strany organizátorů, ale hlavně ze strany účastníků této akce. Vyjádřená podpora místních obyvatel nás opět trochu nakopla a dala nám sílu se rvát o potencionální příznivce, kterých v Brozanech bohužel moc nemáme – holý fakt! Tuto podporu nám vyjádřily i dvě občanky, které přislíbily vstup do našich řad MO Brozany nad Ohří.

Závěrem jsem rád, že místní obyvatelé opravdu ocenili snahu organizátorů, kteří dokázali téměř z ničeho uvařit něco – co dává smysl!

Přílohou tohoto reportu zasílám i pár fotek, které dokazují pohodový průběh akce

 

S pozdravem

Stanislav Hamza

Předseda MO Brozany nad Ohří

IMG_8537