ČSSD Litoměřicka

OP Litoměřice

Beseda s organizacemi sdružujícími postižené v Litoměřicích

| Filed under Litoměřicko Nezařazené

Dne 16.6. 2016 se uskutečnila za řízení předsedy MO ČSSD Litoměřice beseda s organizacemi sdružujícími postižené v Litoměřicích. Besedy se zúčastnil Ing. Pavel Grund – místostarosta Litoměřic, který se věnuje otázkám sociální péče.

Na besedě se přítomní svěřili s problémami, se kterými se setkávají v běžném životě v Litoměřicích i v zařízeních sociální péče, které v městě provozuje Farní charita.

Uvedené problémy jsou impulzem pro daší práci MO ČSSD v této oblasti.

 

 

Ing. Karel Prokop

Předseda MO ČSSD Litoměřice