ČSSD Litoměřicka

OP Litoměřice

Jednací řád OVV ČSSD Litoměřice

| zařazeno v Jednací řád OVV ČSSD Litoměřice

Jednací řád OVV ČSSD Litoměřice

čssd

I. Základní ustanovení:

 1. Jednací řád okresního výkonného výboru (OVV) ČSSD Litoměřice je podřízenou normou Stanov ČSSD.
 2. Termíny zasedání:
 3. Zasedání OVV se konají dle plánu činnosti minimálně 1x za 2 měsíce.
 4. Mimořádné zasedání OVV musí být svoláno do 7 kalendářních dnů, požádají-li o to dvě pětiny členů OVV ČSSD
 5.    Zasedání OVV svolává předseda OVV.

(Pokračování textu…)

vložil OVV | tagy :

Staňte se členem ČSSD

| zařazeno v Členství v ČSSD

a podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicových vlád?

Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Proč vstoupit do ČSSD?

 1. ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 135 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. K hlavním historickým výdobytkům sociální demokracie patří například osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení.
 2. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.
 3. Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu (chceme kvalitní veřejné služby dostupné pro každého občana) proti pokusům české pravice usilující naopak o jeho demontáž a ohrožující tak demokratický vývoj v naší zemi.
 4. ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.
 5. ČSSD nabízí svým členům osobní rozvoj a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.
 6. ČSSD není pouze politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společné hodnoty. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Spolupracuje se sítí přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

Pokud máte zájem stát členem ČSSD, kontaktujte prosím organizaci ČSSD v místě Vašeho trvalého bydliště pomocí online přihlášky, kterou najdete na této adrese:

http://www.cssd.cz/strana/agenda-a-clenstvi/clenstvi-a-prihlaska/

 

vložil OVV | tagy :

Stračenská pouť

| zařazeno v Litoměřicko OVV

Stračenská pouť

V sobotu 28. 6. 2014 proběhl 7. ročník tradiční Stračenské pouti. Hlavní program začal ve 13hodin, kdy nejprve zahrála kapela Dechařinka, následovala folková skupina Hozny a Shoda okolností. Nejočekávanějším bodem programu bylo divadelní vystoupení ochotnického spolku Stračan se hrou Uražená čarodějka. V touto souboru vystupuje i starosta Tomáš Ryšánek a místostarosta Miroslav Andrt.

MO ČSSD ve Štětí se podílela na organizaci i programu pouti. K občerstvení pak byly návštěvníkům pouti podávány koláče s logem ČSSD.

Pouť navštívilo přibližně 500 občanů převážně ze Štětí.

Za MO ČSSD Štětí Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

 

 

 

vložil OVV | tagy :

Vnitrostranické referendum ČSSD

| zařazeno v Litoměřicko OVV

„ÚVV ČSSD schválil vnitrostranické referendum, hlasovat se bude v červenci“

15.06.2014 Členové nejvyššího orgánu ČSSD zasedajícího mezi sjezdy jednoznačně podpořili návrh vyhlásit v českém politickém kontextu zcela unikátní vnitrostranické korespondenční referendum. Všichni členové strany, kterých je 23 tisíc, tak budou již na přelomu července a srpna rozhodovat o třech klíčových otázkách k fungování strany. ÚVV se zabýval mimo jiné také přípravami 38. sjezdu strany na příští rok.

„Jsem nesmírně rád, že sociální demokracie přešla od slov k činům. Zapracování výsledků březnové debaty o reformě ČSSD do konkrétní podoby otázek pro referendum, stejně jako schválení referenda samotného, ukázalo na vůli členské základny po změně. Pevně věřím, že možnosti rozhodovat o budoucnosti strany v referendu využijí pokud možno všichni sociální demokraté,“ podotkl po skončení zasedání ÚVV předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Vedení strany, jehož silnou pozici dnešní zasedání ÚVV jednoznačně potvrdilo, si od referenda slibuje, samozřejmě kromě odpovědi členů na tři položené otázky ohledně vnitřního fungování strany (rozhodování všech členů o podobě kandidátek, zastoupení žen a omezení kumulace placených funkcí), také oživení stranického života. Sociální demokracie chce v této souvislosti především zlepšovat využití vlastního odborného zázemí i komunikaci s širokou veřejností. Dlouhodobým cílem je získat pro sociální demokracii nové členy a sympatizanty.

Referendum proběhne korespondenční metodou. Ta se ukázala z hlediska logistické a ekonomické náročnosti jako nejefektivnější. Pro inspiraci přitom strana nemusela chodit daleko, neboť korespondenční referendum již dříve vyzkoušela německá SPD, když jako celek schvalovala koaliční smlouvu. Účast 77,86 % jasně ukázala zájem německých sociálních demokratů o demokratické rozhodovací principy.

Pokud jde konkrétněji o způsob hlasování, každý člen ČSSD dostane poštou na určenou adresu dopis se čtyřmi dokumenty (hlasovací lístek, verifikační lístek, oranžová úřední obálka a modrá odpovědní obálka). Postup korespondenčního hlasování je pak následující:

Člen či členka ČSSD odpoví křížkem „ANO“ či „NE“ na tři otázky referenda uvedené na hlasovacím lístku a poté vyplní verifikační lístek s čestným prohlášením, které slouží k zároveň k potvrzení totožnosti. Hlasovací lístek pak vloží do oranžové úřední obálky, kterou zalepí. Tu potom spolu s verifikačním lístkem umístí do modré odpovědní obálky, kterou vloží k odeslání do kterékoliv poštovní schránky České pošty. Sčítání hlasů bude v Lidovém domě zahájeno 4. srpna.

Kromě aktuálních témat tuzemské a zahraniční politiky (např. komunální volby, vztahy ČR s Čínou a krize na Ukrajině) se Ústřední výkonný výbor zabýval svoláním 38. celostranického sjezdu. Vzhledem k prohloubení demokratizačních procesů ve straně se oproti předcházejícímu roku zvýší počet delegátů, volených na okresních konferencích. Nově do Kongresového centra v Praze přijede v polovině března příštího roku celkem téměř 800 delegátů s hlasovacím právem, loni v Ostravě jednalo zhruba o 150 delegátů méně.

 

vložil OVV | tagy :

Sociální demokraté na Litoměřicku si zvolili nové vedení

| zařazeno v OVV

 

Hlavním bodem programu okresní konference ČSSD ve Štětí, konané o druhé listopadové sobotě, byla volba nového vedení okresu. Stávajícím členům okresního výboru v listopadu vypršel dvouletý mandát. Novým předsedou okresu byl se ziskem 75% hlasů zvolen Zbyněk Linhart z místní organizace Liběšice-Úštěk. Dosavadní předseda ing. Lukáš Znojemský z Litoměřic místo šéfa znovu neobhajoval. Na prvním zasedání jedenáctičlenného okresního výboru, v němž každá z místních buněk přítomných na konferenci disponuje svým zástupcem, byli voleni místopředsedové OVV. Nominovány a následně zvoleny byly tři ženy, za MO Litoměřice Helena Lexová, za MO Křešice ing. Jacqueline Vochozková a za MO Štětí ing. Jana Ryšánková.

Předsedou pětičlenné okresní kontrolní komise se stal Pavel Prošek z MO Libochovice. Konference ve svém závěru přijala usnesení podporující Bohuslava Sobotku jako lídra vyjednávacího týmu o nové vládě s doporučením, aby předseda vedl stranu do volebního sjezdu, který by se měl uskutečnit v nejbližším možném termínu.

vložil OVV | tagy :

Okresní výkonný výbor se poprvé sešel v novém složení

| zařazeno v OVV

Dne 6. 12. 2011 poprvé od okresní konference zasedalo OVV v novém složení. Hlavním bodem programu byla volba místopředsedů OVV. Na post místopředsedů byli zvoleni: Helena Lexová (Místní organizace a členská základna), Zbyněk Linhart (hospodaření a ekonomika) a Miroslav Beneš (PR a marketing).

Členové výboru dále s kandidátem do senátu Hassanem Mezianem a lídrem do krajských voleb za okres Litoměřice Janem Szántó diskutovali o plánu pro přípravu voleb do senátu a krajského zastupitelstva 2012.

V období od konání okresní konference již stihla jednat i Okresní kontrolní komise. Ta si mj. za svého místopředsedu zvolila Mgr. Ing. Miroslava Andrta

vložil admin | tagy :