ČSSD Litoměřicka

OP Litoměřice

Hassan Mezian: „Cementárna mi potvrdila, že 100 000 tun ostravských kalů už nechce“

| zařazeno v Senát 2012

Problematika spalování ostravských upravených kalů v čížkovické cementárně zajímá i Hassana Meziana (ČSSD).

Kandidát na senátora za ČSSD a litoměřický radní se v doprovodu dvou litoměřických zastupitelů – Lukáše Znojemského a Petra Hoška rozhodl navštívit podnik Lafarge Cement jako běžný návštěvník v rámci Dne otevřených dveří.

„Jsem šťastný, že mi zástupci cementárny potvrdili svůj negativní postoj k dovozu dalších 100 000 tun ropných kalů z Ostravska na skládku Celio u Litvínova pro potřeby čížkovické cementárny,“ konstatoval po návštěvě Hassan Mezian.
„Vracel jsem se do podniku, ve kterém jsem v 80. letech pracoval jako závodní lékař. Proto pozorně sleduji od podzimu problematiku dovozu kalů a jejich spoluspalování.“ „Jako lékař nemohu souhlasit s žádným znečišťováním životního prostředí kolem nás a cementárna znečišťovatelem je. I malé množství zdraví škodlivých látek může při opakovaném působení na člověka či v kombinaci s jinými látkami působit  jako příčina vzniku rakoviny či alergií,“ konstatoval Hassan Mezian. Je si však vědom, že cementárna je i významným zaměstnavatelem na Lovosicku.
„Bylo by populistické a nespravedlivé házet vinu za zoufalý stav ovzduší v celém Ústeckém kraji pouze na jednoho viníka, znečišťovatelů je v našem regionu  mnoho“ řekl Hassan Mezian po návštěvě cementárny a dodal: „Byl jsem ujištěn, že trendy podniku směřují k co největšímu snižování vypouštění jakýchkoliv látek do okolí, včetně jejich měření. Ke všem znečišťovatelům se ale musí přistupovat stejně. Důležitý je pro mě i osud 180 zaměstnanců, kteří pracují v cementárně.“

vložil OVV | tagy :

Vysokou cenu vajec vyšponovali překupníci, zjistil Hassan Mezian

| zařazeno v Senát 2012

Jaký je důvod vysoké ceny vajec, v jaké míře se využívají antibiotika při chovu slepic a jaká je možnost podpory nákupu českých potravin. O to se zajímal při návštěvě tradičního producenta vajec v Libotenicích krajský zastupitel Hassan Mezian (ČSSD).
V posledních měsících se ceny vajec zvýšily díky nové směrnici Evropské unie zakazující chov slepic v menších klecích. Podle ředitele společnosti LIDRU a.s. Františka Nováka je hlavním důvodem vysoké ceny nedostatek vajec na trhu. „Nezpůsobili ji farmáři, ale to, že supermarkety nemohou v současné době dovážet vejce ze zahraničí, takže jich vznikl na trhu nedostatek, na který reagovali obchodníci a překupníci.“
Paradoxní je, že například v Polsku je vyšší výrobní cena než u nás a přesto polští farmáři sem vejce dováží za ceny pod výrobními náklady. Ovšem bez certifikace o kvalitě. Nelze však konkurovat dumpingovým cenám,“ uvedl Novák.
Zároveň kritizoval zemědělskou politiku státu. Poukázal hlavně na fakt, že zejména ve starých členských zemích EU je zájem na tom, aby se v obchodní síti prodávaly tuzemské potraviny a rostlinná i živočišná výroba fungovala.
„My nemáme ambice vyvážet. Domnívám se, že v každé zemi by se mělo spotřebovat to, co se tam urodí. Veškeré vývozy jsou zbytečné, nákladné a neekologické,“ upozornil Novák.
Ředitel podniku probíral s doktorem Mezianem i kvalitu zemědělských produktů v ČR ve srovnání se zahraničím. Hassan Mezian se zajímal o používání antibiotik při chovu slepic, což je v zahraničí poměrně časté. V českých podmínkách a při přísných českých normách se však antibiotika či další chemické látky do masa či vajec dostat nemohou.
Hassan Mezian se také informoval o možnosti podpory a propagace nákupu českých potravin.  Přesto je pro LIDRU letošní rok ekonomicky dobrým. Po loňském roce, kdy byly výkupní ceny nejhorší za posledních sedmnáct let, může díky letošním cenám pokračovat v rekonstrukcích technologií a do konce letošního roku práce dokončit.

vložil OVV | tagy :

Ve volbách do senátu bude naším kandidátem Hassan Mezian

| zařazeno v Senát 2012

Kandidátem na senátora pro volební obvod Litoměřicko – Slánsko bude za ČSSD  MUDr. Hassan Mezian. Naprostou většinou hlasů se na tom shodla obvodní nominační konference, která se konala 12. 11. 2011 v Libochovicích.

Fotografie Hassan Mezian

MUDr. Hassan Mezian

vložil admin | tagy :